Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare le reamintește celor care doresc să depună proiecte în cadrul apelului "POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate" că data limită de transmitere a cererilor de finanțare este 30.06.2018.

Beneficiarii trebuie să se asigure ca informațiile aferente cererilor de finanțare sunt încarcate în timp util și că nu vor depăși ora de închidere a sesiunii de depunere a proiectelor, respectiv 10.00 dimineața a zilei de 30.06.2018, conform ghidului solicitantului.

Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în baza atribuțiilor sale, a documentelor strategice în domeniu, având în vedere proiectele pe care le pregătește pentru implementarea Centrului de Informare pentru Fonduri ESI, a desfășurat procedura de selecție a unui partener în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare pentru Fonduri ESI”. Procedura a fost lansată de Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene la data de 29 ianuarie 2018 și continuată de Ministerul Fondurilor Europene de la data înființării ca minister.

A fost depusă în termen o singură candidatură din partea Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în nume individual. După analizarea documentelor depuse de CCIR și în urma răspunsurilor furnizate la solicitările de clarificări, Comisia de evaluare a constatat următoarele: CCIR nu îndeplinește condiția de reprezentare la nivel județean, prin care se înțelege -conform Anexei nr. 2 Condițiile generale de conformitate și condițiile specifice- existența la nivel județean a minim unui birou aparținând entității respective, în cazul de față pentru județul Bacău.

Având în vedere aspectele semnalate, Comisia de evaluare a respins oferta candidaturii CCIR. Rezultatul procedurii poate fi contestat în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului, prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu CC la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Ministerul Fondurilor Europene, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții, a organizat în perioada mai - iunie a.c., Caravana POIM - Sectorul Energie.

Cu acest prilej au fost promovate la nivel regional oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, în special pentru obiectivele specifice care vizează producerea si distribuția de energie din surse regenerabile, reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali si cogenerarea de înaltă eficienţă.

Evenimentele desfăşurate la Cluj, Brașov, Bacău, Craiova si Bucureşti au urmarit îmbunătăţirea dialogului cu potențialii beneficiari, creşterea numărului de aplicaţii, dar şi a calităţii acestora.

Astfel, au avut loc intalniri interactive, in cadrul carora experţii tehnici au răspuns participanților interesați - manageri energetici autorizați, societăți din domeniul serviciilor energetice, auditori energetici, firme de consultanţa in domeniu precum si autorități publice locale - la toate aspectele legate de elaborarea aplicaţiilor.

Prezentările urmează a fi postate pe site-ul MFE, http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi

Alocarea POIM 2014-2020 pentru sectorul energie este de 605,65 milioane de euro (axele prioritare 6, 7 și 8), în perioada 2016-2017 fiind lansate toate apelurile de proiecte prevăzute în program.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică o clarificare a anumitor  apectelor metodologice privind evaluarea cererilor de finanțare depuse pentru activități de tip B în cadrul AP 4/OS 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.

Clarificarea a fost necesară în urma sesizării anumitor necorelări între textul ghidului solicitantului (sub-capitolul 2.2 Eligibilitatea proiectului, pag 26) și anumite anexe (Anexa 3 și Anexa C1a), în timpul derulării procesului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate lansat pentru AP 4/OS 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.

Această clarificare nu aduce modificări condițiilor de eligibilitate ale proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte menționat.

Pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale, autoritățile de management din România utilizează ARACHNE, instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre.

Autoritățile utilizează ARACHNE în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizarea proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate fraudele.

Mai multe detalii despre acest sistem pot fi consultate pe site-ul Comisiei Europene.

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Oprațional Infrastructură Mare, aduce la cunoștința celor interesați că a fost aprobată Nota privind pragul de supracontractare pentru proiectele care se încadrează în acțiunile de tip A “Elaborare planuri de management” din cadrul axei prioritare 4 ”Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul Strategic 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Este vorba despre finanțarea proiectelor ce vizează elaborarea de planuri de management pentru arii naturale protejate, implementarea de măsuri prevăzute în planurile de management aprobate, precum și completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității și ecosistemelor.

Practic, a fost suplimentat bugetul limită de contractare în cadrul apelului POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate până la pragul de 36,743 milioane euro.

Această nouă limită va permite aprobarea tuturor proiectelor depuse pentru tipul de acțiuni A, fără a fi necesară constituirea unei liste de rezervă. În plus, majorarea limitei de supracontractare nu afectează nivelul de supracontractare global, prevăzut în legislație și nici atingerea obiectivelor celorlalte acțiuni din cadrul OS 4.1.

Precizăm că majorarea limitei de supracontractare nu va duce la o majorare a bugetului de proiecte depuse, Autoritatea de Management rezervându-și dreptul de a decide asupra aprobării de noi proiecte pentru tipul de acțiuni A peste limita comunicată, în funcție de evoluția axei prioritare.