Aderarea României la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă a exprimat dorinţa acesteia de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern cât mai deschis, responsabil şi eficient.

Prin Planul Naţional de Acţiune iulie 2014 – iunie 2016 au fost stabilite o serie de angajamente şi măsuri, având ca şi obiectiv promovarea transparenţei guvernamentale, combaterea corupţiei, utilizarea de noi tehnologii în administraţie şi încurajarea participării civile la viaţa publică.

Astfel, printre angajamentele luate, se numără: creşterea calităţii şi a numărului de date deschise (adică date ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine este interesat) publicate de instituţiile publice pe site-urile oficiale, pregătirea resurselor umane în domeniul datelor deschise precum şi promovarea conceptului de date deschise într-un mod accesibil şi util.

Lista seturilor de date publicate în format deschis

Transparentizare SMIS 2017

Transparentizare SMIS Octombrie 2016

docxlegendă abrevieri "Contracte de finanţare"

               docxlegendă abrevieri "Rambursări contracte de finanţare"

               docxlegendă abrevieri "Contracte de achiziţii"

Buget:

Executia bugetara lunara:

Venituri angajati:

Contracte finantare:

Rambursari contracte finantare:

Rapoarte de activitate MFE

Propune date deschise!

  • Propunerile de date deschise din partea societăţii civile pot fi trimise pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Link-uri utile:

 

pdfDeclaratie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 - 2018

pdfDeclarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

pdfOrdinul 567/19.06.2013 privind aprobarea Codului etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual şi aplicarea prevederilor Codului de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

pdfDeclarație privind sprijinirea implementarii Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015

pdfOrdin privind constituirea Grupului de Lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție (SNA) la nivelul Ministerului Fondurilor Europene

pdfRaportul de progres privind stadiul implementării planului de acțiune pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2012-2015

pdfRaport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie-iunie 2015

pdfDeclarație privind sprijinirea implementarii Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015

pdfRaport de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie-iunie 2015

pdfDeclarație privind sprijinirea implementarii Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015

pdfPlan de Acțiune Sectorial MAEur pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015

pdfDeclaratie aderare SNA ministru

pdfOrdin ministru constituire GM si GST pentru SCIM si SNA

pdfOrdin ROF GMGSTST aprobat

pdfOrdin plan de actiune SNA la nivelul MFE

pdfInventar masuri semestrul 1/ 2013 MFE

pdfRaport progres semestrul 1/ 2013 MFE

pdfOrdin 567-19.06.2013 aprobarea codului de conduită

pdfOrdin nr 1099-07.10.2013 constituire comisie inventariere bunuri

pdfDeclarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare al Stategiei Nașionale Anticorupție 2012-2015

 

STRATEGIA DE COMUNICARE pentru Instrumentele Structurale 2014-2020

PLANUL DE COMUNICARE multi-anual al MFE pentru Instrumente Structurale 2014-2020, Programul Operațional Asistență Tehnică, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Capital Uman

Manual de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020

În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Manualul de Identitate Vizualăa pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România (manualul) și regulile specifice stabilite de fiecare Autoritate de Management se aplică programelor operaționale și proiectelor finanțate din Instrumente Structurale. Atunci când este cazul, Autoritațile de Management pentru Programele Operaționale pot stabili reguli detaliate, fără a le încalca pe cele din acest manual.

Având în vedere specificitatea programelor din cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, reprezentată în special prin parteneriate multilaterale, prevederile manualelor de identitate proprii acestor programe vor prevala prevederilor acestui manual.

Elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene și ale Instrumentelor Structurale în România trebuie folosite de către:

1. Autoritațile de Management și Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaționale finanțate din Instrumentele Structurale;

2. Beneficiarii finanțarilor nerambursabile din Instrumente Structurale.

Prevederile manualului vor fi parte integrantă a contractelor de finanțare încheiate în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeana între Autoritațile de Management/Organismele Intermediare și beneficiari. Autoritațile de Management, Organismele Intermediare și beneficiarii trebuie să prevadă resursele bugetare pentru activitațile și materialele de informare și comunicare.

Acest manual cuprinde: 

  • elementele care trebuie folosite, inclusiv exemple grafice;
  • regulile de utilizare;
  • excepţiile de la aceste reguli.

Prin aplicarea prevederilor manualului nu este limitata abordarea creativă a conceptelor de materiale de informare și comunicare.

Atractivitatea, memorabilitatea, claritatea și coerența conținutului, acolo unde este cazul, vor contribui la mai bună receptare de către public, potențiali beneficiari, beneficiari.

 

Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 revizuit ianuarie 2018

pdfInstrucțiune privind clarificări în realizarea panourilor temporare și a plăcilor permanente aferente proiectelor fazate - iunie 2019

docxInstrucțiune privind panourile și plăcile aferente proiectelor ce constau în finanțarea infrastructurii sau a unor operațiuni de construcție şi depăşesc valoarea de 500.000 euro- 05.06.2018

pdfInstrucțiune privind panourile și plăcile aferente proiectelor ce constau în finanțarea infrastructurii sau a unor operațiuni de construcție şi depăşesc valoarea de 500.000 euro - 05.06.2018

Ordin de aprobare a Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 - ianuarie 2018

Listă întrebări frecvente

Machete

 zipSigle actualizate

zipFormate actualizate - 19.03.2018 (actualizate cu formatul de panou temporar 3m x 2m)

zipFormate roll-up actualizate - 23.03.2018

 

zipARHIVA Manual de identitate vizuala, versiunea 1

 

docDescriere proiect 1.2.001 - „Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare”

docDescriere proiect - „Sprijin pentru realizarea evenimentelor din Planul de Comunicare pentru IS 2014-2020”

docxDescrere proiect - „Centrul Național de Informare pentru Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020”, cod proiect 1.2.060