Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE POC 06.07.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 05.07.2018
isAM POC anunță relansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 04.07.2018
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 03.07.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/390/5/1 POCU 03.07.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice POC 29.06.2018
isMFE prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru investiţiile în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi investiţii în distribuția inteligentă într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică POIM 28.06.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21 POCU 27.06.2018
isAM POCU lansează Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „România profesională - Întreprinderi competitive” POCU 26.06.2018
isAM POCU: lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/258/4/9 POCU 26.06.2018
isAM POCU: lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8 - România profesională – Întreprinderi competitive POCU 25.06.2018
isAM POIM lansează apelul pentru consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastre POIM 25.06.2018
isAM POIM publică Ghid de aplicare a Contractului Național de Proiectare Execuție și Ghid de aplicare a Contractului Național de Antrepriză POIM 25.06.2018
isAM POIM reamintește: data limită de transmitere a cererilor de finanțare pentru apelul POIM/178/4/1 este 30.06.2018 POIM 22.06.2018
isAM POAT anunță modificarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice POAT 19.06.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” POCU 18.06.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 15.06.2018
isAM POIM: clarificare metodologie evaluare cereri de finanțare depuse pentru activități de tip B în cadrul AP 4/OS 4.1 POIM 12.06.2018
isAM POAD publică ghidul solicitantului “Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare și produse de igienă POAD POAD 12.06.2018
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)" POCU 06.06.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6 POCU 05.06.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !