Titlu anunț Program operațional Data publicării
isInstrucțiunea nr. 50 referitoare la aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare POIM 01.08.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 39 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 28.07.2022 POCU 28.07.2022
isAMPOCU publică lista actualizată la data de 28.07.2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns - organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală. POCU 28.07.2022
isActivități de mentenanță și optimizare la nivelul infrastructurii sistemului informatic MySMIS Toate programele 26.07.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 38 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 21.07.2022 POCU 21.07.2022
isConsultare publică POAD: Ghidul solicitantului Acordarea de trusouri pentru nou-născuți – măsura P2.2 Lipsa trusourilor pentru nou-născuți POAD 19.07.2022
isOrdin MIPE nr. 1729/14.07.2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/2018 – în vigoare de la data de 14.07.2022 POAT 15.07.2022
isInstrucțiunea 51 din 14.07.2022 privind posibilitatea utilizării echipamentelor achiziționate prin Acțiunea 2.3.3 – e-Educație, apel 2 și Acțiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educațional on-line pentru desfășurarea activităților didactice on-line și cu prezență fizică POC 14.07.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 37 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 14.07.2022 POCU 14.07.2022
isOMIPE nr. 1729/14.07.2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/2018 - în vigoare de la data de 14.07.2022. POAT 14.07.2022
isOrdinul nr. 1714/12.07.2022 privind modificarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. POIM 12.07.2022
isCorrigendum la Ghidul Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent Obiectivului Specific 1.3 (O.S.) Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală POIM 05.07.2022
isOrdin nr. 1506 privind modificarea ghidului „Condiții specifice de accesare a fondurilor – Refacere a ecosistemelor degradate” POIM 23.06.2022
isPOC lansează în consultare publică ghidul „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” POC 22.06.2022
isOrdin nr. 1490/2022 privind depunerea proiectelor în cadrul apelului „Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România” POIM 21.06.2022
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate și lista finală de rezervă pentru apelul „Educație nonformală în sistem outdoor Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov” POCU 17.06.2022
isOMIPE 1005/2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/2018 – in vigoare de la data de 16 iunie 2022 POAT 16.06.2022
isRegistrul ordinelor de plată POAD pentru ziua de 14.06.2022 POAD 14.06.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 30 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.06.2022 POCU 03.06.2022
isLista fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR – actualizare 31 mai 2022 POCU 03.06.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !