Titlu anunț Program operațional Data publicării
isOrdinul nr. 1363/2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 05.08.2019
isOrdin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC POC 05.08.2019
isOrdin pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/2016 privind aprobarea ghidului și lansarea apelului POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte „întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off” din cadrul 1 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecter de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI și universități, în scopul inovării de procese și de produse” din POC 2014-2020” POC 05.08.2019
isLista plăților POIM – actualizare 2 august 2019 POIM 02.08.2019
isConsultare publică: Ghidul solicitantului – Acțiunea 231 – secțiunea cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice POC 01.08.2019
isDocumente – Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 26.07.2019
isLista plăților POIM – 26 iulie 2019 POIM 26.07.2019
isOrdinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 26.07.2019
isPrezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 26.07.2019
isConsultare publică: Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 POC 26.07.2019
isConsultare publică: Ghidul „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” POIM 25.07.2019
isOrdin pentru modificarea și completarea anexei ghidului solicitantului – condiții specifice a deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” POC 25.07.2019
isConsultare publică: Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 6436/2017 pentru aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 POC 25.07.2019
isConsultare publică: Ordin pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 POC 25.07.2019
isApelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare POCU 24.07.2019
isInstrucțiunea nr. 24/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC POC 24.07.2019
isLista plăților POIM – actualizare 22 iulie 2019 POIM 22.07.2019
isGhidul solicitantul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, modificat și completat POCU 22.07.2019
isApelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare POCU 18.07.2019
isInstrucțiunea nr. 21/2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 POC 18.07.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !