Titlu anunț Program operațional Data publicării
isStadiul evaluării apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 28.05.2019
isSolicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.05.2019
isLista plăților POIM – actualizare 24 mai 2019 POIM 24.05.2019
isApelul „Stagii de practică pentru studenți” POCU 23.05.2019
isApelul „Stagii de practică pentru elevi” POCU 23.05.2019
isInstrucțiunea Organismului Intermediar pentru Transport nr. 7/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/2017 POIM 22.05.2019
isLista plăților POIM – actualizare 17 mai 2019 POIM 17.05.2019
isInformare: Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile POIM 17.05.2019
isInstrucțiunea nr. 4/2019 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014-2020 POIM 16.05.2019
isLista plăților POIM – actualizare 10 mai 2019 POIM 16.05.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare 30 aprilie 2019 POIM 16.05.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 aprilie 2019 POIM 16.05.2019
isOrientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU 15.05.2019
isOrdinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare POIM 15.05.2019
isInstrucțiunea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și alte dispoziții POIM 15.05.2019
isConsultare publică: Ghidul solicitantului pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală POCU 14.05.2019
isRevizuirea Ghidului solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii feroviare” POIM 14.05.2019
isActualizarea Ghidului solicitantului e-guvernare și interoperabilitate POC 14.05.2019
isAnunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic” POAD 10.05.2019
isLista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Inovare prin formare” POCU 08.05.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !