Titlu anunț Program operațional Data publicării
isLista rezultatelor contestațiilor dupa faza CAE Apel de proiecte POCU/19/4/1/ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiune dezvoltată POCU 04.05.2017
isLista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up POCU 02.05.2017
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/75/4/16 "SOLIDAR" POCU 28.04.2017
isLansarea concursului „PROIECTE DE 10 LA 10 ANI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ” Toate programele 28.04.2017
isAnunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele aferente POCU/18/4/4.1, POCU/20/4/4.2, POCU/85/5/1 și POCU/86/5/1 POCU 14.04.2017
isModificarea Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 POR 14.04.2017
isCalendar estimativ evaluare cereri de finanțare depuse în 2016 POCU 14.04.2017
isConsultare publică FEAD POAD 13.04.2017
isAM POAT anunță modificarea a 3 anexe din Ghidul Beneficiarului POAT 13.04.2017
isProiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă și canalizare finanțate din fonduri publice POIM 11.04.2017
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată POCU 07.04.2017
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/85/5/1 şi POCU/86/5/1/ POCU 07.04.2017
isAnunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele aferente POCU/89/3/7/ Diaspora Start Up POCU 06.04.2017
isConsultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.1. POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.6.1. POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.2. POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.9. POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S. 1.1 şi 1.2 POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice O.S. 2.1 şi 2.2 POCU 31.03.2017
isAM POCU relansează, mâine, în consultare publică, ghidurile solicitantului pentru apelurile privind dezvoltarea locală integrată în comunitățile marginalizate POCU 30.03.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !