Titlu anunț Program operațional Data publicării
isConsultare publică: Ghidul „Bunicii comunității” – Teritoriul ITI Delta Dunării POCU 05.06.2019
isMetodologie evaluare / selectie proiecte POCU 04.06.2019
isSinteza deciziilor CM POCU POCU 04.06.2019
isConsultare publică Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” POCU 04.06.2019
isAM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” POIM 04.06.2019
isM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență” POIM 04.06.2019
isAM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” POIM 04.06.2019
isLista cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13 POCU 04.06.2019
isLista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților POCU 31.05.2019
isLista plăților POIM – actualizare 31 mai 2019 POIM 31.05.2019
isGhidul solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor” POIM 29.05.2019
isLista proiectelor contractate în cadrul POAT - la 30 aprilie 2019 POAT 28.05.2019
isStadiul evaluării apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 28.05.2019
isSolicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.05.2019
isLista plăților POIM – actualizare 24 mai 2019 POIM 24.05.2019
isApelul „Stagii de practică pentru studenți” POCU 23.05.2019
isApelul „Stagii de practică pentru elevi” POCU 23.05.2019
isInstrucțiunea Organismului Intermediar pentru Transport nr. 7/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/2017 POIM 22.05.2019
isLista plăților POIM – actualizare 17 mai 2019 POIM 17.05.2019
isInformare: Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile POIM 17.05.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !