Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOIM: A fost modificat ghidul „Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale” POIM 29.06.2020
isPOIM: A fost modificat ghidul „Dezvoltarea infrastructurii rutiere” POIM 29.06.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, pot fi depuse până pe 1 august 2020 POCU 29.06.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Innotech Student” pot fi depuse până pe 30 septembrie 2020 POCU 29.06.2020
isMFE anunță actualizarea manualului MySMIS2014 Toate programele 26.06.2020
isPOCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”, pentru etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii POCU 25.06.2020
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar” POCU 22.06.2020
isPOIM: Aplicare prevederi referitoare la eligibilitatea costului forajului de exploatare stabilite prin Ghidul Solicitantului (GS) aferent Obiectivului Specific (OS) 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - componenta producție, apelul de proiecte POIM/119/6/1 POIM 19.06.2020
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii” POCU 19.06.2020
isPOC: Apel pentru finanțarea proiectului suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI POCU 18.06.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” pot fi depuse până pe 3 august 2020 POCU 17.06.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Innotech Student” pot fi depuse în perioada 1 iulie – 15 septembrie 2020 POCU 15.06.2020
isPOCU: Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii” POCU 15.06.2020
isPOCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară POCU 15.06.2020
isInstrucțiunea nr. 3/2020 privind aplicarea de către beneficiarii proiectelor de transport prin POIM 2014 – 2020 a unor măsuri privind raportarea uniformă a mobilizării lunare a antreprenorilor în șantier POIM 11.06.2020
isPOCU: Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” POCU 10.06.2020
isPOCU: Lista finală cu cererile de finanțare aprobate dupa soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 10.06.2020
isPOIM: Circulară privind aspectele financiare aferente operării proiectelor SMID la nivel județean, împreună cu documentele suport POIM 03.06.2020
isPOCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Fii responsabilă de sanatatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”, Regiuni de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est” POCU 03.06.2020
isInstrucțiunea nr. 8/2020 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU POCU 03.06.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !