Titlu anunț Program operațional Data publicării
isModificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor POIM 23.04.2019
isAM POCU lansează apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolară” POCU 22.04.2019
isAM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități” POCU 22.04.2019
isAM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” POCU 19.04.2019
isLista plăților POIM – actualizare 19 aprilie 2019 POIM 19.04.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare 31 martie 2019 POIM 19.04.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 martie 2019 POIM 19.04.2019
isAM POCU publică lista intermediara pentru apelul de proiecte vizand creșterea ocupării tinerilor NEETs POCU 18.04.2019
isRegistrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 12.04.2019 - 15.04.2019 POCU 16.04.2019
isAM POCU publică Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului DLRC POCU 15.04.2019
isAM POCU publică lista intermediară cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) POCU 15.04.2019
isAM POCU publică în consultare publică GS CS „Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca” POCU 15.04.2019
isAM POCU publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară POCU 15.04.2019
isAM POCU publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară POCU 15.04.2019
isAM POCU publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4 si POCU/437/4/4 POCU 05.04.2019
isAM POCU publică Lista întrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile POCU 2014-2020 Nr.303 şi 304, aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.2. POCU 05.04.2019
isComitetul de Monitorizare POAT – 20 martie 2019 POAT 04.04.2019
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” POCU 28.03.2019
isAnunt privind publicarea corrigendum-ului la Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific 1.3 - ”Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” și Obiectivului Specific 2.4 - ”Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi”. POIM 28.03.2019
isAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15 POCU 27.03.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !