Titlu anunț Program operațional Data publicării
isMentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014 Toate programele 22.01.2019
isAM POIM publică Ordinul de aprobare a Ghidului Solicitantului pentru OS 4.2 din POIM și lansează apelul de proiecte pentru evaluarea și monitorizarea calității aerului la nivel național POIM 21.01.2019
isAM POC anunță noul termen limită pentru depunerea proiectelor din cadrul apelului 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice POC 21.01.2019
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale–Servicii sociale pentru victimele violenței domestice–Regiuni mai puțin dezvoltate POCU 21.01.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Axa 7. Asistenţă tehnică” POCU 18.01.2019
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 17.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/ POCU 17.01.2019
isMentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014 Toate programele 16.01.2019
isAM POC anunță modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, secțiunea F POC 16.01.2019
isAnunţ privind publicarea Ordinului privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Apelul de proiecte dedicat acțiunii de Refacere a ecosistemelor degradate aferent Axei prioritare 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” POIM 15.01.2019
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 15.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/467/4/4/ POCU 15.01.2019
isAM POCU publică “Lista intermediară nr. 5 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformității administrative si eligibilității” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ POCU 15.01.2019
isAM POC anunţă modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.2.1 - Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere POC 15.01.2019
isActualizare ghiduri ale solicitantului POIM 15.01.2019
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice” POCU 14.01.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 14.01.2019
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/Operațiune compozită OS. 6.13 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat POCU 11.01.2019
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/379/6/21/ Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 - Bursa Student Antreprenor. POCU 11.01.2019
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1 POCU 11.01.2019
isAM POC anunță amânarea datei de lansare a apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 10.01.2019
isMentenanță sistem informatic MySMIS Toate programele 10.01.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !