Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU: cereri de finanțare aprobate pentru apelul POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare […] în teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 12.12.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/379/6/21 „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” POCU 12.12.2018
isAM POC anunță lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 11.12.2018
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior” POCU 11.12.2018
isAnunt AM POCU - solicitări de clarificare CAE pentru proiectele POCU 481 - 482 SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a POCU 10.12.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiecte POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” POCU 07.12.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/380/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” POCU 07.12.2018
isImbunătățire infrastructură MySMIS2014/ SMIS2014+ Toate programele 07.12.2018
isAM POC anunţă modificarea ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F POC 05.12.2018
isAM POIM lansează apelul de proiecte aferent Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru refacerea ecosistemelor degradate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” POIM 04.12.2018
isAM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”. POCU 04.12.2018
isAM POIM publică, spre consultare publică, Ghid Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru managementul riscului la inundații, eroziune costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea naţională a riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 POIM 03.12.2018
isAM POC Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet – Apel 2, Obiectiv Specific OS 2.1 - Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză, Prioritatea de investiții 2a - Extinderea conexiunii în bandă largă și desfășurarea rețelelor de mare viteză și sprijinirea adoptării noilor tehnologii și rețele pentru economia digitală, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 POC 29.11.2018
isAM POIM publică spre consultare GS CS condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre, Obiectivul Specific 5.2 POIM 29.11.2018
isAM POIM publică Ordinul 1395/21.11.2018 privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor POIM 28.11.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului "Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I" POCU 28.11.2018
isAM POCU modifică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU 28.11.2018
isAM POCU publică corrigendumul la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori" POCU 28.11.2018
isAM POCU publică corrigendumul la GSCS "Modernizarea instituţiilor pieţei forţei de muncă (SPO)" POCU 28.11.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/426/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 27.11.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !