Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 25.07.2018
isAM POIM anunță modificări ale Programului Operațional Infrastructură Mare POIM 25.07.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice POC 24.07.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte competitiv „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 19.07.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru proiectele „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” (mecanismul DLRC, etapa a III-a) POCU 18.07.2018
isAM POC anunță redeschiderea în sistemul MySMIS, pentru o perioadă de 60 de zile, a apelului de proiecte de tip non-competitiv POC/356/1/1/ Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național şi racordate la rețele europene şi internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice şi baze de date europene și internaționale Titlu: Proiect pentru continuarea dezvoltării RoEduNet POC 18.07.2018
isAM POCU lansează apelul „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 POCU 18.07.2018
isAM POAD: corrigendum GS CS "Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare și produse de igienă POAD" POAD 17.07.2018
isCentralizare observații consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 16.07.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 13.07.2018
isAM POAT anunță revizuirea ”Ghidului beneficiarului privind implementarea tehnică şi financiară a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020” POAT 12.07.2018
isAM POC publică în consultare Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA POC 12.07.2018
isAM POAT lansează în consultare publică versiunea revizuită a GS - CS de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 POAT 12.07.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” POCU 12.07.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS de tip non-competitiv „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior” AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8 POCU 12.07.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul solicitantului pentru apelul de tip non-competitiv „Educație de calitate în creșe la nivel național” POCU 11.07.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori POCU 11.07.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncăʺ AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 POCU 11.07.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 11.07.2018
isAM POCU lansează în consultare publică ghidului solicitantului „Măsuri de educație de «A doua șansă»” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4., 6.6. POCU 11.07.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !