Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOIM: Instrucțiunea nr. 48/2022 privind instituirea unor măsuri de excepție asupra unor prevederi prevăzute în instrucțiunile destinate beneficiarilor proiectelor finanțate prin POIM – AP 9,10, OS 10.1 POIM 07.04.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 47/2022 pentru rectificarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale în cadrul Axelor 3-10 din POIM 2014-2020 POIM 07.04.2022
isA fost revizuită Metodologia de acordare a stimulentelor financiare pentru personalul care lucrează la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile POIM 05.04.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 46/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale în cadrul Axelor 3-10 din POIM 2014-2020 POIM 04.04.2022
isPOAT: Lista proiectelor contractate – actualizare 31 martie 2022 POAT 31.03.2022
isPOAT: OMIPE nr. 348/28.03.2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/02.09.2020 POAT 28.03.2022
isPOIM publică Ordinul nr. 319/23.03.2022 privind modificarea Ghidului Solicitantului – Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, și Ordinul nr. 320/23.03.2022 privind modificarea Ghidului Solicitantului – Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență POIM 23.03.2022
isPOAT: OMIPE 293/2022 pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 POAT 15.03.2022
isPOCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR POCU 03.03.2022
isPOIM: A fost actualizat Ghidul solicitantului privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali POIM 25.02.2022
isPOAT: Metodologia de calcul pentru determinarea valorii eligibile din POAT a cheltuielilor eligibile în cazul în care personalul structurii eligibile realizează și alte atribuții decât cele legate de obiectivul proiectului – 16.02.2022 POAT 22.02.2022
isPOCU: Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelului „Competențe digitale pentru angajații din IMM” POCU 18.02.2022
isPOCU: Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 21.01.2022–16.02.2022 POCU 16.02.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 17 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.02.2022 POCU 07.02.2022
isMetodologie de acordare a stimulentelor financiare pentru personalul care lucrează la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile POIM 04.02.2022
isInstrucțiunea nr. 2/ 2022 privind aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi al OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul A.P 1-2 din POIM 2014 – 2020 precum și pentru abrogarea Instrucțiunii nr. 4/2021 POIM 04.02.2022
isConsultare publică, POC: Ghidul aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV și Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off POC 01.02.2022
isAM POCU publică o listă de întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului competitiv POCU/993/6/13 SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT POCU 20.01.2022
isAM POCU - Lista intermediară nr. 14 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 23.12.2021 – 20.01.2022 POCU 20.01.2022
isPOC: Actualizarea Ghidului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate POC 14.01.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !