Titlu anunț Program operațional Data publicării
isLista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/953/4/9: „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 25.08.2021
isClarificare în cadrul apelului de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale POIM 25.08.2021
isClarificare în cadrul apelului de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale POIM 23.08.2021
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate, aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4 VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov POCU 20.08.2021
isAnunţ privind închiderea apelului de proiecte dedicat elaborarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) POIM 19.08.2021
isLista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU 909/2/4 VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – Regiuni mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru POCU 19.08.2021
isPOIM modifică ghidul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” POIM 19.08.2021
isOMIPE nr. 859/2021 – Schemă de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali POIM 13.08.2021
isOMIPE nr. 860/2021 Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici POIM 13.08.2021
isOrdin nr. 847/ 2021 privind modificarea ghidului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19″ POIM 11.08.2021
isAM POCU publică lista actualizată la data de 30.07.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns - organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală. POCU 11.08.2021
isPOIM, consultare publică: Ghidul Solicitantului privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, pentru Obiectivul Specific 6.2/REACT-EU din cadrul POIM. POIM 05.08.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 04.08.2021 POCU 04.08.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate”- perioada 02.07.2021-04.08.2021 POCU 04.08.2021
isPOIM - consultare publică: Scheme de ajutor de stat/minimis, Axa Prioritară 6/REACT-EU POIM 22.07.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 10 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 21.07.2021 POCU 21.07.2021
isAM POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural POCU 19.07.2021
isAM POCU publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/909/2/4: „ VIITOR PENTRU TINERII NEETs II - regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru” şi Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II - regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”, aferente POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 2 – “Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”. POCU 14.07.2021
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate în etapa de verificare tehnică și financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelul POCU/908/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” POCU 09.07.2021
isInstrucțiunea nr. 14/ 2021 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020 POCU 06.07.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !