Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POC anunţă modificarea ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F POC 05.12.2018
isAM POIM lansează apelul de proiecte aferent Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru refacerea ecosistemelor degradate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” POIM 04.12.2018
isAM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”. POCU 04.12.2018
isAM POIM publică, spre consultare publică, Ghid Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru managementul riscului la inundații, eroziune costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea naţională a riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 POIM 03.12.2018
isAM POC Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet – Apel 2, Obiectiv Specific OS 2.1 - Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză, Prioritatea de investiții 2a - Extinderea conexiunii în bandă largă și desfășurarea rețelelor de mare viteză și sprijinirea adoptării noilor tehnologii și rețele pentru economia digitală, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 POC 29.11.2018
isAM POIM publică spre consultare GS CS condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre, Obiectivul Specific 5.2 POIM 29.11.2018
isAM POIM publică Ordinul 1395/21.11.2018 privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor POIM 28.11.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului "Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I" POCU 28.11.2018
isAM POCU modifică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU 28.11.2018
isAM POCU publică corrigendumul la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori" POCU 28.11.2018
isAM POCU publică corrigendumul la GSCS "Modernizarea instituţiilor pieţei forţei de muncă (SPO)" POCU 28.11.2018
isAM POCU: lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/426/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 27.11.2018
isAM POCU: lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/479/3/13/ POCU 27.11.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/ POCU 26.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „ Axa Prioritară 7 Asistență Tehnică”. POCU 23.11.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” POCU 21.11.2018
isAM POCU: corrigendum la GS CS „Consolidarea rețelei publice de asistenţă socială comunitară” POCU 14.11.2018
isAM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 13.11.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 13.11.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/454/6/11/„Bursa profesională” POCU 12.11.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !