Titlu anunț Program operațional Data publicării
isCorrigendum la Ghidul Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent Obiectivului Specific 1.3 (O.S.) Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală POIM 05.07.2022
isOrdin nr. 1506 privind modificarea ghidului „Condiții specifice de accesare a fondurilor – Refacere a ecosistemelor degradate” POIM 23.06.2022
isPOC lansează în consultare publică ghidul „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” POC 22.06.2022
isOrdin nr. 1490/2022 privind depunerea proiectelor în cadrul apelului „Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România” POIM 21.06.2022
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate și lista finală de rezervă pentru apelul „Educație nonformală în sistem outdoor Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov” POCU 17.06.2022
isOMIPE 1005/2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/2018 – in vigoare de la data de 16 iunie 2022 POAT 16.06.2022
isRegistrul ordinelor de plată POAD pentru ziua de 14.06.2022 POAD 14.06.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 30 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.06.2022 POCU 03.06.2022
isLista fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR – actualizare 31 mai 2022 POCU 03.06.2022
isPOIM prelungește termenul aferent apelului de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali - AP 6, OS 6.2 POIM 31.05.2022
isLista proiectelor POAD contractate pe regiuni de implementare – actualizare 31 mai 2022 POAD 31.05.2022
isPOC: Lista contractelor semnate/ în implementare/ finalizate/ reziliate POC 2014 – 2020 – actualizare 25 mai 2022 POC 25.05.2022
isPOC: Ordinul MIPE nr. 729/16.05.2022 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect ”Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru” POC 16.05.2022
isPOC: Ghidul solicitantului pentru apelul „Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru” POC 10.05.2022
isAM POCU - Lista intermediară nr. 20 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 16.04.2022 – 10.05.2022. POCU 10.05.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 5/ 2022 privind utilizarea Metodologiei de cuantificare a modificării avansului contractual POIM 06.05.2022
isPOCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 03.05.2022
isAM POCU – Lista intermediară a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/987/6/26 - Educație nonformală în sistem outdoor - Regiuni mai puțin dezvoltate POCU 03.05.2022
isPOCUFORM - lista cu răspunsurile aferente întrebărilor legate de colectarea și raportarea indicatorilor, precum și răspunsuri ce țin de implementarea proiectelor POCU 19.04.2022
isCorrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC POCU 18.04.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !