Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU – Lista intermediară nr. 16 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.01.2022 POCU 11.01.2022
isPOCU: Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 06.01.2022
isPOIM: Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1037/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală s-a prelungit până la 31 decembrie 2023 POIM 29.12.2021
isPOCU: Întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS 1.1 și OS 1.2 „Viitor pentru tinerii NEETs I” POCU 28.12.2021
isAM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.13. POCU 27.12.2021
isPOC: Ordin nr. 1521/27.12.2021 pentru modificarea GS aferent Acțiunii 2.3.3, AP 2, Prioritatea de investiții 2c, OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a internetului POC 27.12.2021
isLista plăților POIM – actualizare 24 decembrie 2021 POIM 24.12.2021
isAM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, Axa prioritară 1, Obiectivele Specifice 1.1 și 1.2. POCU 23.12.2021
isPOCU: Intrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelurilor POCU/987/6/26 și POCU/988/6/26 – Educație nonformală în sistem outdoor”, OS 6.3, 6.6, AP 6 POCU 23.12.2021
isLista plăților POAD – actualizare 20 decembrie 2021 POAD 20.12.2021
isPOIM: Instrucțiunea nr. 44 din data de 17.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în cadrul Axelor 3-10 din POIM 2014-2020 și abrogarea Instrucțiunii nr. 41/04.10.2021 POIM 17.12.2021
isPOIM: Instrucțiunea nr. 6/16.12.2021 privind stimularea financiară a activității desfășurate în proiectele din domeniul transporturilor finanțate din fonduri nerabursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 POIM 16.12.2021
isAnunț referitor la funcționarea MYSMIS: lucrări de mentenanță Toate programele 08.12.2021
isPOIM: Instrucțiunea nr. 5/23.11.2021 privind conformarea cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 – 2020. POIM 08.12.2021
isPOC: Ordinul nr. 1432/07.12.2021 privind modificarea Ordinului nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidui Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3. POC 07.12.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.12.2021 POCU 07.12.2021
isPOIM: Ordinul de ministru nr.1225/02.11.2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuție POIM 26.11.2021
isPOIM: Ordinul de ministru nr.1356/25.11.2021 de modificare a Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare-proiecte noi POIM 26.11.2021
isAnunţ privind prelungirea termenului de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului POIM 710/4/1, adresat solicitanților care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) POIM 25.11.2021
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR POCU 15.11.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !