Titlu anunț Program operațional Data publicării
isDeschiderea înregistrării pentru sesiuni de instruire în utilizarea MySMIS2014 POCU 07.10.2015
isAM POSDRU analizează posibilitatea extinderii termenelor pentru închiderea POSDRU 2007-2013 POSDRU 06.10.2015
isDirecţia Generală Programe Capital Uman relansează spre consultare publică Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice "Măsuri integrate pentru tinerii NEETs şomeri din Regiunile Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia" POCU 06.10.2015
isLansare în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice "Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație de peste 20.000 de locuitori" - POCU POCU 02.10.2015
isPOCU - Ghidul Solicitantului Condiţii Generale POCU 01.10.2015
isLansare în consultare publică Ghidul Solicitantului POC AP 2 – beneficiari publici POC 01.10.2015
isPOIM publică în primă consultare alte 2 proiecte de Ghiduri ale solicitantului aferente Obiectivul Specific 2.3. și Obiectivul Specific 2.5. POIM 25.09.2015
isInstructiunea AM POSDRU 109/16.09.2015 POSDRU 16.09.2015
isAnunţ şi chestionar consultare publică noi ghiduri POIM POIM 15.09.2015
isAnunț publicare varianta revizuită a GS Condiții Generale 2015 POCU POCU 02.09.2015
isAnunţ şi chestionar consultare publică ghiduri POIM POIM 02.09.2015
isMinuta si Sinteza deciziilor CM POCU din 20 Mai 2015 POCU 31.08.2015
isGhidul Solicitantului - Condiții specifice aferent Prioritatii de investitie 3.1. Operatiunea A. Cladiri rezidentiale POR 24.08.2015
isGhidul Solicitantului - Condiții specifice aferent Prioritatii de investitie 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural POR 24.08.2015
isRe-lansare în consultare publică a Ghidurilor Solicitantului pentru cererile de proiecte nr. IP2/2015 și CP1/2015 POCA 21.08.2015
isLansare în consultare a Ghidurilor solicitantului nr. IP 3/2015 și CP 2/2015 POCA 21.08.2015
isCorrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP1/2015 POCA 20.08.2015
isLansarea apelului de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere POC 20.08.2015
isAnunț privind selecția membrilor Comitetului de Monitorizare POIM 2014 - 2020 POIM 19.08.2015
isRegulamentul de organizare si functionare a CM POCU 2014-2020 actualizat POCU 11.08.2015

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !