Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOIM: Erată în vederea conformării cu prevederilor OUG nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 POIM 09.11.2021
isAM POCU lansează apelul competitiv „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.13. POCU 08.11.2021
isPOCU – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico - finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte " POCU/982/6/20- Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu" POCU 08.11.2021
isPOIM: Ordin 1230/2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor POIM 04.11.2021
isCirculara DGOIT nr. 43744/2021 privind stabilirea unor cheltuieli neeligibile la finanțare în cadrul Axei prioritare 2 POIM 02.11.2021
isAM POCU lansează apelul competitiv „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. POCU 02.11.2021
isAM POC publică Ordinul nr. 1223/02.11.2021 privind modificarea Ordinului nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidui Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3. POC 02.11.2021
isAM POC - Instrucțiunea nr. 46/2021 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la aplicarea unor prevederi ale O.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în cadrul operațiunilor finanțate din Axele 1 și 2 POC 26.10.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 25.10.2021 POCU 26.10.2021
isAM POCU din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3, 6.5, 6.6. POCU 21.10.2021
isInstrucțiunea nr. 4/14.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în cadrul Axelor 1-2 din programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 POIM 19.10.2021
isPOAD – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico - finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte " POAD/980/1/3 - Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)" POCU 18.10.2021
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV” apel non-competitiv, Axa prioritară 6, OS 6.3, 6.5, 6.6. POCU 04.10.2021
isLista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30.09.2021 POCU 04.10.2021
isLista actualizată a fiselor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR POCU 01.10.2021
isOrdin nr. 1109/2021 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali POIM 01.10.2021
isOrdin nr. 1110/ 01.10.2021 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici POIM 01.10.2021
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”, apel competitiv, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3. și Obiectivul Specific 6.6. POCU 24.09.2021
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, apel competitiv, Axa prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1. și Obiectivul Specific 1.2. POCU 22.09.2021
isOrdinul MIPE nr. 1058/20.09.2021 pentru aprobarea Ghidului privind finanțarea proiectelor depuse pe Axele prioritare 6, 7, 9 transferate în cadrul Axei prioritare 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU POIM 21.09.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !