Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOSDRU publică Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru proiecte retrospective și lansează cereri de propuneri de proiecte pentru această categorie POSDRU 24.12.2015
isOrdinul 4387 privind cheltuielile eligibile POSDRU POSDRU 24.12.2015
isStadiul implementării POS DRU 2007-2013 POCU 18.12.2015
isAnunț prelungire durată de implementare a proiectelor POSDRU până la data de 31.12.2015 POCU 15.12.2015
isLansare în consultare publică Ghidul Solicitantului POC - AP 1, Acţiunea 1.1.2 POC 04.12.2015
isReglementarea condiţiilor pentru încheierea actelor adiţionale în vederea prelungirii duratei de implementare a proiectelor POSDRU POSDRU 03.12.2015
isAnunt intalnire MFE - ONG POCU 27.11.2015
isÎn data de 25 noiembrie 2015 au avut loc reuniunile Comitetelor de Monitorizare pentru POAT 2007-2013, respectiv POAT 2014-2020 POAT 26.11.2015
isReglementare privind depunerea cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU POSDRU 17.11.2015
isAnunţ POSDRU POSDRU 17.11.2015
isMinisterul Fondurilor Europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori POCU 16.11.2015
isMinisterul Fondurilor Europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru comunitățile marginalizate rome - POCU POCU 12.11.2015
isClarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii POSDRU nr. 113/04.11.2015 POCU 11.11.2015
isLansare în consultare publică Ghidul Solicitantului POC - AP 1, Acţiunea 1.1.3 POC 06.11.2015
isMinisterul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate” POCU 06.11.2015
isMinisterul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 113/04.11.2015 POCU 04.11.2015
isDirecția Generală Programe Capital Uman organizează o sesiune de dezbateri în vederea definitivării Ghidului Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație de peste 20.000 de locuitori” POCU 03.11.2015
isAnunţ şi chestionar consultare publică ghid POIM aferent Obiectivul specific 5.1. POIM 02.11.2015
isMinisterul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia” POCU 30.10.2015
isMinisterul Fondurilor Europene – Direcţia Generala Programe Capital Uman republica Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori” POCU 30.10.2015

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !