Titlu anunț Program operațional Data publicării
isGhidul Solicitantului POAD „Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii)” POAD 21.09.2021
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 20.09.2021
isAM POC publică o serie de clarificări cu privire la criteriile tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu POC 15.09.2021
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”, Axa prioritară 6 , PI 10.i, OS 6.3,6.5,6.6. POCU 15.09.2021
isAM POCU publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), înființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, în vederea implementării corecte a mecanismului DLRC POCU 13.09.2021
isPOC consultare publică – Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei POC 10.09.2021
isPOCU: Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, dupa finalizarea procesului de solutionare a contestatiilor, pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. POCU 02.09.2021
isAM POC publică Ordinul nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3. POC 02.09.2021
isAM POCU publică lista actualizată la data de 31.08.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns - organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală. POCU 01.09.2021
isOrdinul MIPE nr. 910/31.08.2021 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, Obiectivul Specific 6.2/REACT-EU POIM 31.08.2021
isPOIM modifică prevederile Ghidului Solicitantului – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” POIM 30.08.2021
isAM POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – ”Investiții în activități productive” și Acțiunii 4.1.2 – ”Sprijin pentru capital de lucru”; Axa prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții 4d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. POC 26.08.2021
isLista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/953/4/9: „Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 25.08.2021
isClarificare în cadrul apelului de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale POIM 25.08.2021
isClarificare în cadrul apelului de proiecte POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale POIM 23.08.2021
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate, aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4 VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov POCU 20.08.2021
isAnunţ privind închiderea apelului de proiecte dedicat elaborarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) POIM 19.08.2021
isLista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU 909/2/4 VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – Regiuni mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru POCU 19.08.2021
isPOIM modifică ghidul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” POIM 19.08.2021
isOMIPE nr. 859/2021 – Schemă de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali POIM 13.08.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !