Titlu anunț Program operațional Data publicării
isOMFE nr. 1220/ 2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente” POAT 30.10.2020
isPOIM: Ghid pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 101/ 2020 și OUG nr. 88/ 2020 – Sectorul feroviar privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură feroviară POIM 28.10.2020
isInstrucțiunea nr. 33/ 2020 pentru completarea Instrucțiunii nr. 14/ 2018 de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 7/ 2017, cu modificările și completările ulterioare. POIM 28.10.2020
isPOCU: Noi simplificări pentru beneficiari POCU 28.10.2020
isAnunt modificare dată lansare apel POC, Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 - SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE POC 23.10.2020
isPOCU lansează în consultare publică ghidul „Mecanism de susţinere a cercetătorilor români care au obţinut Certificate de excelenţă” POCU 22.10.2020
isAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României anunță deschiderea celui de-al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice. POC 21.10.2020
isOMFE nr. 1191/20.10.2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente” – în vigoare de la data de 20.10.2020 POAT 21.10.2020
isPOCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Program pilot pentru Sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar” POCU 20.10.2020
isPOCU: Lista intermediară nr. 3 cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” POCU 19.10.2020
isAM POCU solicită clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2 POCU 19.10.2020
isPOIM publică ghidul de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 POIM 19.10.2020
isPOC: Ghidul solicitantului pentru finanțarea tabletelor școlare și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice POC 19.10.2020
isPOAT: „ADR Sud Muntenia – Corrigendum 1 Apel 2 ADR SM la Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 19.10.2020
isPOIM: Ordin nr. 1174/ 2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului privind consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre POIM 15.10.2020
isAM POC publică ordinul nr.1176/15.10.2020 pentru modificarea GS aferent Acțiunii 2.3.3. – sectiunea E-EDUCAȚIE, Axa prioritară 2, Obiectiv specific 2.4, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018 POC 15.10.2020
isPOCU: Solicitare de clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 15.10.2020
isPOCU: Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” prin care se defineste procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis SOLIDAR Start-up POCU 15.10.2020
isAnunț privind lansarea Procedurii de selecție a entității care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este recunoscută ca centru (parte a centrului) național de competență pentru inovare socială din partea României POCU 15.10.2020
isOMFE nr. 1173/ 2020 privind modificarea Ghidului solicitantului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 14.10.2020 POAT 15.10.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !