Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Intrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelurilor POCU/987/6/26 și POCU/988/6/26 – Educație nonformală în sistem outdoor”, OS 6.3, 6.6, AP 6 POCU 23.12.2021
isLista plăților POAD – actualizare 20 decembrie 2021 POAD 20.12.2021
isPOIM: Instrucțiunea nr. 44 din data de 17.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în cadrul Axelor 3-10 din POIM 2014-2020 și abrogarea Instrucțiunii nr. 41/04.10.2021 POIM 17.12.2021
isPOIM: Instrucțiunea nr. 6/16.12.2021 privind stimularea financiară a activității desfășurate în proiectele din domeniul transporturilor finanțate din fonduri nerabursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 POIM 16.12.2021
isAnunț referitor la funcționarea MYSMIS: lucrări de mentenanță Toate programele 08.12.2021
isPOIM: Instrucțiunea nr. 5/23.11.2021 privind conformarea cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 – 2020. POIM 08.12.2021
isPOC: Ordinul nr. 1432/07.12.2021 privind modificarea Ordinului nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidui Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3. POC 07.12.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.12.2021 POCU 07.12.2021
isPOIM: Ordinul de ministru nr.1225/02.11.2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuție POIM 26.11.2021
isPOIM: Ordinul de ministru nr.1356/25.11.2021 de modificare a Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare-proiecte noi POIM 26.11.2021
isAnunţ privind prelungirea termenului de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului POIM 710/4/1, adresat solicitanților care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) POIM 25.11.2021
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR POCU 15.11.2021
isPOIM: Erată în vederea conformării cu prevederilor OUG nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 POIM 09.11.2021
isAM POCU lansează apelul competitiv „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.13. POCU 08.11.2021
isPOCU – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico - finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte " POCU/982/6/20- Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu" POCU 08.11.2021
isPOIM: Ordin 1230/2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor POIM 04.11.2021
isCirculara DGOIT nr. 43744/2021 privind stabilirea unor cheltuieli neeligibile la finanțare în cadrul Axei prioritare 2 POIM 02.11.2021
isAM POCU lansează apelul competitiv „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. POCU 02.11.2021
isAM POC publică Ordinul nr. 1223/02.11.2021 privind modificarea Ordinului nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidui Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3. POC 02.11.2021
isAM POC - Instrucțiunea nr. 46/2021 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la aplicarea unor prevederi ale O.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în cadrul operațiunilor finanțate din Axele 1 și 2 POC 26.10.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !