Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU: corrigendum-ul la GS CS „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 11.09.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” pot fi depuse până pe 15 octombrie 2020 POCU 11.09.2020
isPOC: Apelul „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19” POC 11.09.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 09.09.2020
isPOC: Ordinul 1056/ 2020 de modificare a ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 08.09.2020
isPOAT: Registrul pentru analiza și tratarea propunerilor primite în perioada consultării publice privind Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 în domeniul specializării inteligente POAT 08.09.2020
isPOIM, consultare publică: Ghidul „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” POIM 07.09.2020
isConsultare publică AM POCU: GS Solicitantului Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs - AP1 POCU 07.09.2020
isPOC, consultare publică: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE POC 07.09.2020
isPOAT: Ordinul nr. 894/ 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027 POAT 07.09.2020
isPOC: Apelul cloud guvernamental a fost prelungit până pe 30 noiembrie 2020 POC 07.09.2020
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte POCU/665/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/666/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiunea mai dezvoltată București-Ilfov POCU 04.09.2020
isPOAD: Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului „Acordarea de mese calde POAD” POAD 03.09.2020
isPOIM: Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi” POIM 03.09.2020
isPOIM: Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi” POIM 03.09.2020
isPOAT: Ghidul pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul specializării inteligente POAT 02.09.2020
isPOCU: listele finale ale proiectelor selectate la finanțare în etapa de evaluare tehnică si financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelurile de proiecte POCU 01.09.2020
isAM POCU solicită clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/726/6/12 POCU 01.09.2020
isPOCU: Cereri de finanțare de 99 milioane euro pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală POCU 01.09.2020
isPOC: A fost prelungită perioada de depunere a proiectelor pentru finanțarea de clustere de inovare POC 31.08.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !