Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU relanseaza apelurile competitive „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II” POCU 04.03.2021
isPOCU publică lista finala a proiectelor selectate POCU/918/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare si dezvoltare profesionala continua in domeniul economiei sanatatii – Economia sanatatii si echitatea in accesul la servicii si tehnologii. POCU 04.03.2021
isPOCU: solicitare clarificări pentru apel 860 - Competențe digitale pentru angajații din IMM POCU 01.03.2021
isPOCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – actualizare 26 februarie 2021 POCU 01.03.2021
isAM POCU: Solicitare de clarificări în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte /879/4/16/ – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16 POCU 24.02.2021
isLista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/884/1/4 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru POCU 23.02.2021
is254 milioane EUR pentru sprijinirea reabilitării sistemului de termoficare din București POIM 23.02.2021
isLista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 26.01.2021 – 22.02.2021 POCU 22.02.2021
isCorrigendum-ul la Ghidul „Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii)” POAD 19.02.2021
isPOIM, consultare publică: Ghidul „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale” POIM 19.02.2021
isPOCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/918/4/8/ POCU 18.02.2021
isAM POCU: Lista intermediară nr. 3 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ POCU 18.02.2021
isSMIS2014+/ MySMIS2014: indisponibilitate temporară în data de 15 februarie 2021 Toate programele 15.02.2021
isPOCU – Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 15.02.2021 POCU 15.02.2021
isPOCU: solicitări de clarificare în cadrul apelului de proiecte POCU 921/4/9/ POCU 15.02.2021
isPOCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/906/4/9 POCU 15.02.2021
isSolicitare de clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor POCU/884/1/4 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs”- regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru POCU 12.02.2021
isLista proiectelor admise în urma finalizării procesului de soluționare a contestațiilor – ETAPA CAE – apel POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 09.02.2021
isPOCU solicită clarificări pentru apelul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 04.02.2021
isLista intermediară a proiectelor aprobate după etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelul POCU/904/6/25/ „Profesionalizarea carierei didactice” POCU 03.02.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !