Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul POCU/784/6/24/ POCU 03.02.2021
isLista intermediară nr.1 aferentă cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/861/3/12 POCU 03.02.2021
isProiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului de modificare și reconfirmare a Acordului de finanțare din data de 19 noiembrie 2013 între Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, semnat la Luxembourg la 18 iunie 2020 și la București la 24 septembrie 2020 Toate programele 01.02.2021
isPOCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12 - Competențe digitale pentru angajații din IMM POCU 01.02.2021
isPOCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI” POCU 29.01.2021
isPOCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – actualizare 29 ianuarie 2021 POCU 29.01.2021
isPOCU – Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară(VTF) pentru apelul de proiecte 717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate – la data de 25.01.2021 POCU 25.01.2021
isPOCU – Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 14.01.2021-25.01.2021 POCU 25.01.2021
isInstrucțiunea nr. 36/ 2021 privind comunicarea plângerilor prealabile/contestațiilor formulate de Beneficiarii POIM, AP 3-9, împotriva actelor administrative emise de AM POIM POIM 22.01.2021
isAM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul apelului cu termen limită de depunere 861/3/12/ „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților” – „Competenţe digitale pentru angajaţii din îNTREPRINDERI MARI” POCU 18.01.2021
isPOCU solicită clarificări pentru proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/860/3/12 POCU 15.01.2021
isPOCU actualizează ghidul „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari” POCU 13.01.2021
isPOCU: Lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte /717/5/1/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 13.01.2021
isPOCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS II” POCU 08.01.2021
isPOCU: Corrigendum la Ghidul „Viitor pentru tinerii NEETS I” POCU 08.01.2021
isPOCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – decembrie 2020 POCU 04.01.2021
isAM POCU publică liste intermediare ale cererilor de finanțare pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ POCU 30.12.2020
isAM POC Ordinul 1586/29.12.2020/3678/29.12.2020 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020 POC 30.12.2020
isAM POC publică Ordinul 1583/29.12.2020 pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 194/2018 POC 30.12.2020
isAM POC publică Ordinul 1584/29.12.2020 pentru modificare Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 351/2018. POC 30.12.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !