Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Ghidul solicitantului „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM” POCU 13.08.2020
isPOCU: Ghidul solicitantului „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” POCU 13.08.2020
isOrdinului nr. 1441/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – „Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice”, pentru POC 2014 – 2020 POC 13.08.2020
isConsultare publică - POC: Ghidul actualizat pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 POC 12.08.2020
isPOCU: A fost actualizat documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 12.08.2020
isADR NE - Revizie Metodologie de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D POAT 10.08.2020
isADR NV - Corrigendum Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D POAT 10.08.2020
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 10.08.2020
isConsultare publică - Ghidul solicitantului pentru 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 POC 10.08.2020
isAM POCU publică Lista întrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile POCU 2014-2020 Nr.827 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori, regiuni mai puţin dezvoltate şi Nr.828 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori, regiunea dezvoltată Bucureşti-Ilfov, aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.2. POCU 10.08.2020
isPOAT: „ADR NE – Revizie Metodologie de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 07.08.2020
isPOAD: A fost actualizat ghidul „Acordarea de materiale școlare POAD” POAD 07.08.2020
isPOC: Lista contractelor semnate/ în implementare/ finalizate/ reziliate – actualizare 31 iulie 2020 POC 06.08.2020
isPOC: Corrigendum la ghidul solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3. „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură” POC 06.08.2020
isPOIM: Ordin nr. 859/ 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată – componenta distribuție POIM 06.08.2020
isPOAT: „ADR SV Oltenia – Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregatirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 06.08.2020
isPOAT: „ADR VEST – Metodologia de selectie a fiselor de proiect pentru pregatirea documentatiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 06.08.2020
isPOAT: „ADR Sud Muntenia – Metodologia de selectie a fiselor de proiect pentru pregatirea documentatiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 06.08.2020
isPOCU: Solicitare clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă” POCU 05.08.2020
isPOAT: „ADR Centru – Revizuirea Metodologiei de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 05.08.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !