Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” POCU 03.07.2020
isAM POAT lansează în consultare publică ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic. POAT 03.07.2020
isPOCU: Lista finală și cea de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II” POCU 02.07.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare selectate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 02.07.2020
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 01.07.2020
isPOIM: Instrucțiunea nr. 30/ 2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/ 2017 privind modificarea Metodologiei de calcul a cheltuielilor generale de administrație, a cheltuielilor cu deplasarea membrilor Unității de implementare a Proiectului și a cheltuielilor cu salariile, pentru beneficiarii axelor prioritare 3-9 și corelarea bugetului proiectului/contractului de servicii pentru realizarea planului de management cu prevederile HG 1076/2004 POIM 01.07.2020
isPOIM: Instrucțiunea nr. 31/ 2020 privind utilizarea sintagmei „sau echivalent” pentru specificațiile tehnice care fac trimitere la standarde în cadrul documentațiilor de atribuire ale contractelor aferente proiectelor finanțate din axele prioritare 1-9 POIM 01.07.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Innotech Student” pot fi depuse până pe 30 septembrie 2020 POCU 29.06.2020
isPOIM: A fost revizuit ghidul „Dezvoltarea infrastructurii feroviare” POIM 29.06.2020
isPOIM: A fost modificat ghidul „Dezvoltarea infrastructurii rutiere” POIM 29.06.2020
isPOIM: A fost modificat ghidul „Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale” POIM 29.06.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, pot fi depuse până pe 1 august 2020 POCU 29.06.2020
isPOAT: Instrucțiunea nr. 17/ 2020 privind verificarea achizițiilor publice exceptate de la prevederile legii nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice POAT 29.06.2020
isMFE anunță actualizarea manualului MySMIS2014 Toate programele 26.06.2020
isPOC: A fost prelungită perioada de depunere a proiectelor pentru clusterele de inovare POC 26.06.2020
isPOCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”, pentru etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii POCU 25.06.2020
isPOCU: Listă cu întrebări frecvente și răspunsuri pentru apelul „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 24.06.2020
isLista contractelor semnate în cadrul POC– actualizare la 21 iunie 2020 POC 22.06.2020
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar” POCU 22.06.2020
isPOIM: Aplicare prevederi referitoare la eligibilitatea costului forajului de exploatare stabilite prin Ghidul Solicitantului (GS) aferent Obiectivului Specific (OS) 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - componenta producție, apelul de proiecte POIM/119/6/1 POIM 19.06.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !