Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 21.01.2022–16.02.2022 POCU 16.02.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 17 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.02.2022 POCU 07.02.2022
isMetodologie de acordare a stimulentelor financiare pentru personalul care lucrează la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile POIM 04.02.2022
isInstrucțiunea nr. 2/ 2022 privind aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi al OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul A.P 1-2 din POIM 2014 – 2020 precum și pentru abrogarea Instrucțiunii nr. 4/2021 POIM 04.02.2022
isConsultare publică, POC: Ghidul aferent Acțiunii 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV și Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off POC 01.02.2022
isAM POCU publică o listă de întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului competitiv POCU/993/6/13 SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT POCU 20.01.2022
isAM POCU - Lista intermediară nr. 14 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 23.12.2021 – 20.01.2022 POCU 20.01.2022
isPOC: Actualizarea Ghidului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate POC 14.01.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 16 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.01.2022 POCU 11.01.2022
isPOCU: Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 06.01.2022
isPOIM: Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1037/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală s-a prelungit până la 31 decembrie 2023 POIM 29.12.2021
isPOCU: Întrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelului POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS 1.1 și OS 1.2 „Viitor pentru tinerii NEETs I” POCU 28.12.2021
isAM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.13. POCU 27.12.2021
isPOC: Ordin nr. 1521/27.12.2021 pentru modificarea GS aferent Acțiunii 2.3.3, AP 2, Prioritatea de investiții 2c, OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a internetului POC 27.12.2021
isLista plăților POIM – actualizare 24 decembrie 2021 POIM 24.12.2021
isAM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, Axa prioritară 1, Obiectivele Specifice 1.1 și 1.2. POCU 23.12.2021
isPOCU: Intrebări și răspunsuri utile pentru elaborarea proiectelor din cadrul apelurilor POCU/987/6/26 și POCU/988/6/26 – Educație nonformală în sistem outdoor”, OS 6.3, 6.6, AP 6 POCU 23.12.2021
isLista plăților POAD – actualizare 20 decembrie 2021 POAD 20.12.2021
isPOIM: Instrucțiunea nr. 44 din data de 17.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în cadrul Axelor 3-10 din POIM 2014-2020 și abrogarea Instrucțiunii nr. 41/04.10.2021 POIM 17.12.2021
isPOIM: Instrucțiunea nr. 6/16.12.2021 privind stimularea financiară a activității desfășurate în proiectele din domeniul transporturilor finanțate din fonduri nerabursabile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 POIM 16.12.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !