Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” POCU 03.03.2020
isConsultare publică, POAD: Ghidul „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți” POAD 03.03.2020
isAnunț procedură evaluare strategică de mediu POIM 2014-2020 - 15 zile POIM 28.02.2020
isAnunţ privind consultarea publică referitoare la GS CS „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate” - POIM POIM 27.02.2020
isConsultare publică, POIM: Ghidul pentru elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar POIM 27.02.2020
isAM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi” POCU 26.02.2020
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” POCU 26.02.2020
isSolicitare clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 26.02.2020
isSolicitare clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 26.02.2020
isPOIM: Instrucțiunea nr. 27/ 2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/ 2017 POIM 26.02.2020
isAM POCU: 30 milioane euro din fonduri europene pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate POCU 25.02.2020
isAnunț privind modificarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM 25.02.2020
isPOCU: Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate POCU 25.02.2020
isLista plăților POIM – actualizare 21 februarie 2020 POIM 21.02.2020
isPOIM: Instrucțiunea nr. 25/ 2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/ 2017 POIM 20.02.2020
isConsultare publică: Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Suport pentru pregatirea proiectului major DANUBIUS-RI POC 18.02.2020
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 ianuarie 2020 POIM 18.02.2020
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 ianuarie 2020 POIM 18.02.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” pot fi depuse până pe 13 martie 2020 POCU 18.02.2020
isPOC: Proiectele pentru dezvoltarea serviciilor publice electronice pot fi depuse până pe 29 august POC 18.02.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !