Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAnunț de informare cu privire la intrerupere acces la SMIS2014+/MySMIS2014 Toate programele 09.07.2020
isAM POAT publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii de proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente. POAT 08.07.2020
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte: POCU/739/4/20/ "Prima cameră" - Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială - Regiune mai dezvoltată București - Ilfov. POCU 08.07.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială – Regiune mai dezvoltată București – Ilfov POCU 08.07.2020
isAM POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte: POCU/736/6/1/ și POCU/737/6/1/ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs POCU 08.07.2020
isPOCU: Listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” POCU 08.07.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 07.07.2020
isPOCU: Solicitare clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară privind proiectele depuse în cadrul apelului „Fii responsabilă de sanatatea ta – Programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”- Regiunea de dezvoltare Centru” POCU 07.07.2020
isPOIM actualizează ghidul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19″ POIM 07.07.2020
isAM POC publică Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare - actualizat POC 07.07.2020
isPOIM: Circulară privind clarificarea tipurilor de investiții în infrastructura și în echipamentele necesare desfășurării de activități de natură non-economică și economică finanțate în cadrul axei prioritare 2 POIM 07.07.2020
isConsultare publică, POAT: Ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic POAT 06.07.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 06.07.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” POCU 03.07.2020
isAM POAT lansează în consultare publică ghidul de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic. POAT 03.07.2020
isPOCU: Lista finală și cea de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II” POCU 02.07.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare selectate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 02.07.2020
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 01.07.2020
isPOIM: Instrucțiunea nr. 30/ 2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/ 2017 privind modificarea Metodologiei de calcul a cheltuielilor generale de administrație, a cheltuielilor cu deplasarea membrilor Unității de implementare a Proiectului și a cheltuielilor cu salariile, pentru beneficiarii axelor prioritare 3-9 și corelarea bugetului proiectului/contractului de servicii pentru realizarea planului de management cu prevederile HG 1076/2004 POIM 01.07.2020
isPOIM: A fost revizuit ghidul „Dezvoltarea infrastructurii feroviare” POIM 29.06.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !