Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU modifică „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 18.10.2019
isPOCU: Completări la ghidul „Diaspora Start Up” POCU 15.10.2019
isInstrucțiunea nr. 32/ 2019 privind modificarea prevederilor specifice ale contractului de finanțare prin introducerea aprobării prin notificare a contractelor subsidiare pentru proiectele de tip G tripartite POC 15.10.2019
isLista plăților POIM – actualizare 11 octombrie 2019 POIM 11.10.2019
isLista proiectelor contractate POAT – actualizată la 30 septembrie 2019 POAT 10.10.2019
isPOCU: Lista de întrebări și răspunsuri referitoare la Ghidul pentru depunerea în MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a POCU 10.10.2019
isSolicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 09.10.2019
isAM POCU prelungește apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” POCU 08.10.2019
isConsultare publică: Apel POCU pentru sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor POCU 08.10.2019
isAM POCU prelungeste perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară” POCU 08.10.2019
isAM POCU informează solicitanții că vor primi solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, regiuni mai putin dezvoltate” POCU 07.10.2019
isLista plăților POIM – actualizare 4 octombrie 2019 POIM 04.10.2019
isAnunț solicitare clarificări etapa CAE apeluri POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate,” POCU 04.10.2019
isApeluri POCU închise – Număr cereri de finanțare depuse iulie-septembrie 2019 POCU 04.10.2019
isInstrucțiunea nr. 6 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2 POIM 03.10.2019
isOrdinul nr. 1746/01.10.2019 și 908/26.09.2019 privind modificarea ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor 2.3.1., 2.3.2. și 2.3.3 POC 02.10.2019
isPOCU – 60 mil. euro pentru proiectele de dezvoltare profesională a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și cu vârsta de peste 40 de ani din zonele defavorizate POCU 01.10.2019
isInstrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal POIM 30.09.2019
isInstrucțiunea nr. 31 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” de către beneficiarii POC Axa 1 POC 30.09.2019
isLista beneficiarilor start-up POCU – 18 septembrie 2019 POCU 30.09.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !