Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: 63 milioane euro pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă POCU 26.08.2019
isPOAD: 27 milioane euro pentru rechizite pentru copiii dezavantajați POAD 26.08.2019
isAM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi” POCU 26.08.2019
isLista plăților POIM – actualizare 22 august 2019 POIM 23.08.2019
isPOCU: 20 milioane euro pentru prevenirea bolilor cardiovasculare POCU 23.08.2019
isDocumente – Comitetul de Monitorizare a POCU – 21 mai 2019 POCU 22.08.2019
isOI Cercetare a demarat procesul de evaluare tehnico-financiară pentru proiectele depuse în cadrul mai multor apeluri POC 21.08.2019
isLista plăților POIM actualizare 14 august 2019 POIM 14.08.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 POIM 14.08.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 POIM 14.08.2019
isInstrucțiunea nr. 26/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 17/ 2019 privind introducerea în sistemul electronic My SMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementarea/ evaluarea din cadrul POC 2014 – 2020 POC 14.08.2019
isConsultare publică: Ghidului solicitantului pentru proiectele pentru clustere de inovare POC 14.08.2019
isLista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 2014 – 2020 POCU 13.08.2019
isOrdinul 1440/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3. – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Educație”, pentru POC 2014 – 2020 POC 13.08.2019
isOrdinului nr. 1441/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – „Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice”, pentru POC 2014 – 2020 POC 13.08.2019
isLista proiectelor contractate POAT – actualizată la 31 iulie 2019 POAT 12.08.2019
isPOIM: Calendarul lansărilor de apeluri POIM 12.08.2019
isErată privind Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/ 2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare evaluare în cadrul Axei Prioritare 1 din cadrul POC 2014-2020 POC 12.08.2019
isConsultare publică: Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 POC 12.08.2019
isInstrucțiunea nr. 27/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC POC 12.08.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !