Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Solicitări de clarificări pentru proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2/ POCU 13.11.2020
isPOCU prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” până pe 15 ianuarie 2021 POCU 11.11.2020
isAM POAT: Comisia Europeană a rambursat României 168,24 milioane euro din totalul de 186,93 milioane pentru asistență tehnică POAT 11.11.2020
isPOCU: Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 05.11.2020
isPOCU: Solicitări de clarificare în cadrul apelului „Innotech Student” POCU 05.11.2020
isAnunț privind funcționarea SMIS2014+/ MySMIS2014: lucrări de mentenanță în intervalul 4-5 noiembrie 2020 Toate programele 04.11.2020
isPOCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 03.11.2020
isPOCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – octombrie 2020 POCU 02.11.2020
isAM POC anunță deschiderea celui de-al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”. Codul apelului în aplicația MySMIS va fi POC/882/2/4/. POC 02.11.2020
isAM POC publică OMF 1223/30.10.2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”. POC 30.10.2020
isAM POCU publică Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și Lista intermediară de rezerve, după etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte pocu/726/6/12 - „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii - regiuni mai putin dezvoltate”. POCU 30.10.2020
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ Denumire apel proiecte: ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”. POCU 30.10.2020
isPOC: Anunț privind indicatorii în cadrul apelului pentru finanțarea achiziționării tabletelor școlare POC 30.10.2020
isOMFE nr. 1220/ 2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente” POAT 30.10.2020
isPOIM: Ghid pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 101/ 2020 și OUG nr. 88/ 2020 – Sectorul feroviar privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură feroviară POIM 28.10.2020
isInstrucțiunea nr. 33/ 2020 pentru completarea Instrucțiunii nr. 14/ 2018 de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 7/ 2017, cu modificările și completările ulterioare. POIM 28.10.2020
isPOCU: Noi simplificări pentru beneficiari POCU 28.10.2020
isAnunt modificare dată lansare apel POC, Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 - SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE POC 23.10.2020
isPOCU lansează în consultare publică ghidul „Mecanism de susţinere a cercetătorilor români care au obţinut Certificate de excelenţă” POCU 22.10.2020
isAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României anunță deschiderea celui de-al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice. POC 21.10.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !