Titlu anunț Program operațional Data publicării
isOMFE nr. 1191/20.10.2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente” – în vigoare de la data de 20.10.2020 POAT 21.10.2020
isPOCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Program pilot pentru Sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar” POCU 20.10.2020
isPOCU: Lista intermediară nr. 3 cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” POCU 19.10.2020
isAM POCU solicită clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2 POCU 19.10.2020
isPOIM publică ghidul de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 POIM 19.10.2020
isPOC: Ghidul solicitantului pentru finanțarea tabletelor școlare și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice POC 19.10.2020
isPOAT: „ADR Sud Muntenia – Corrigendum 1 Apel 2 ADR SM la Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 19.10.2020
isPOIM: Ordin nr. 1174/ 2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului privind consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre POIM 15.10.2020
isAM POC publică ordinul nr.1176/15.10.2020 pentru modificarea GS aferent Acțiunii 2.3.3. – sectiunea E-EDUCAȚIE, Axa prioritară 2, Obiectiv specific 2.4, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018 POC 15.10.2020
isPOCU: Solicitare de clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 15.10.2020
isPOCU: Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” prin care se defineste procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis SOLIDAR Start-up POCU 15.10.2020
isAnunț privind lansarea Procedurii de selecție a entității care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este recunoscută ca centru (parte a centrului) național de competență pentru inovare socială din partea României POCU 15.10.2020
isOMFE nr. 1173/ 2020 privind modificarea Ghidului solicitantului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 14.10.2020 POAT 15.10.2020
isPOC: Instrucțiunea nr. 41/2020 privind asigurarea respectării dispozițiilor GDPR POC 12.10.2020
isAM POC şi Autoritatea pentru Digitalizarea României – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică POC 09.10.2020
isPOCU: Ghidul „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 09.10.2020
isAM POC publică Ordinul nr. 1.144/2.575/2020 pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugategenerate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020 POC 08.10.2020
isPOCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 1 POCU 08.10.2020
isPOCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 2 POCU 08.10.2020
isAM POCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte de proiecte POCU/POR avizate de CCS restrâns POCU 07.10.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !