Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Instrucțiunea nr.11/2020 aferentă apelului „SOLIDAR – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” prin care se defineste procesul de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis SOLIDAR Start-up POCU 15.10.2020
isAnunț privind lansarea Procedurii de selecție a entității care primește din partea autorității naționale de management pentru Fondul Social European confirmarea că este recunoscută ca centru (parte a centrului) național de competență pentru inovare socială din partea României POCU 15.10.2020
isOMFE nr. 1173/ 2020 privind modificarea Ghidului solicitantului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 14.10.2020 POAT 15.10.2020
isPOC: Instrucțiunea nr. 41/2020 privind asigurarea respectării dispozițiilor GDPR POC 12.10.2020
isAM POC şi Autoritatea pentru Digitalizarea României – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică POC 09.10.2020
isPOCU: Ghidul „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 09.10.2020
isAM POC publică Ordinul nr. 1.144/2.575/2020 pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugategenerate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020 POC 08.10.2020
isPOCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 1 POCU 08.10.2020
isPOCU: Ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 2 POCU 08.10.2020
isAM POCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte de proiecte POCU/POR avizate de CCS restrâns POCU 07.10.2020
isPOCU: Lista intermediară nr. 2 cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” POCU 06.10.2020
isADR Sud Muntenia – Metodologia de selecție pentru apelul 2 a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D POAT 06.10.2020
isAM POC publică Ordinul nr. 1149/05.10.2020 pentru modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3, secțiunea e-sănătate POC 05.10.2020
isLista proiectelor selectate în cadrul apelului POAD/866/1/2/ Deprivare alimentară (mese calde) – Precaritatea alimentară – lipsa alimentelor de bază POAD 02.10.2020
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate la 30 septembrie 2020 POCU 01.10.2020
isInstrucțiunea nr. 32/ 2020 privind instituirea unor măsuri și excepții privind aplicarea instrucțiunilor emise de AM POIM POIM 01.10.2020
isAM POC publică instrucțiunea nr. 42/28.09.2020 privind privind documentele necesare a fi depuse de către solicitanți în etapa de contractare aferentă Acțiunii 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 POC 28.09.2020
isPOAD: „Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii)” POAD 24.09.2020
isPOIM: Ghidul „Dezvoltarea infrastructurii rutiere” POIM 24.09.2020
isAM POC publică specificațiile tehnice, actualizate, aferente tabletelor pentru uz școlar prevăzute de OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. POC 22.09.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !