Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU – Lista intermediară nr. 13 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.12.2021 POCU 07.12.2021
isPOIM: Ordinul de ministru nr.1225/02.11.2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuție POIM 26.11.2021
isPOIM: Ordinul de ministru nr.1356/25.11.2021 de modificare a Ghidului solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare-proiecte noi POIM 26.11.2021
isAnunţ privind prelungirea termenului de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul apelului POIM 710/4/1, adresat solicitanților care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) POIM 25.11.2021
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR POCU 15.11.2021
isPOIM: Erată în vederea conformării cu prevederilor OUG nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 POIM 09.11.2021
isAM POCU lansează apelul competitiv „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.13. POCU 08.11.2021
isPOCU – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico - finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte " POCU/982/6/20- Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu" POCU 08.11.2021
isPOIM: Ordin 1230/2021 pentru modificarea Ghidului Solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și a gazelor POIM 04.11.2021
isCirculara DGOIT nr. 43744/2021 privind stabilirea unor cheltuieli neeligibile la finanțare în cadrul Axei prioritare 2 POIM 02.11.2021
isAM POCU lansează apelul competitiv „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. POCU 02.11.2021
isAM POC publică Ordinul nr. 1223/02.11.2021 privind modificarea Ordinului nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidui Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a - Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3. POC 02.11.2021
isAM POC - Instrucțiunea nr. 46/2021 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la aplicarea unor prevederi ale O.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în cadrul operațiunilor finanțate din Axele 1 și 2 POC 26.10.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 12 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 25.10.2021 POCU 26.10.2021
isAM POCU din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelul competitiv „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3, 6.5, 6.6. POCU 21.10.2021
isInstrucțiunea nr. 4/14.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în cadrul Axelor 1-2 din programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 POIM 19.10.2021
isPOAD – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico - finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte " POAD/980/1/3 - Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)" POCU 18.10.2021
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV” apel non-competitiv, Axa prioritară 6, OS 6.3, 6.5, 6.6. POCU 04.10.2021
isLista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30.09.2021 POCU 04.10.2021
isLista actualizată a fiselor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR POCU 01.10.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !