POIM: Ghidul pentru accesarea fondurilor pentru elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar  • Program operațional
    POIM

Data: 02.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare.

Apelul, cu o alocare de 30 milioane euro, va fi deschis în perioada 03 aprilie 2020 – 31 decembrie 2021.

Vor fi finațate proiecte dedicate obiectivului de creştere a gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare.

Cine poate depune proiecte:

  • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate/ instituţia care administrează/ structura care este responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate,
  • ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Universităţi care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Institute de cercetare/ muzee care au în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Agenția Natională pentru Protectia Mediului.

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !