Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile POCU 738 și 739 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”  • Program operațional
    POCU

Data: 07.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;

POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Începand cu data de 7 aprilie 2020, Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, precum și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformitătii administrative, potrivit pașilor descriși în documentul “Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !