POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelurilor „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”  • Program operațional
    POCU

Data: 10.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 10 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/736/6/1 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate; și POCU/737/6/1- „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs”- Regiune mai dezvoltată – Bucuresti Ilfov, pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilității.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilității.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !