POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Fii responsabilă de sănătatea ta – Programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II”  • Program operațional
    POCU

Data: 16.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 16 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte 760/4/9/ „Fii responsabilă de sănătatea ta – Programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân – etapa II”, Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – pentru etapa conformității administrative și eligibilitate.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU“.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului Conditii Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilității.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !