POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelurilor „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”  • Program operațional
    POCU

Data: 24.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:

POCU/756/4/9/ „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” – Regiuni mai puțin dezvoltate: Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, pentru etapa conformității administrative și eligibilității;

POCU/757/4/9/ „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II”- Regiunea mai dezvoltată, București Ilfov, pentru etapa conformității administrative și eligibilității.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU“.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare a conformității administrative și eligibilitatii.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !