POCU: Solicitare clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară”  • Program operațional
    POCU

Data: 28.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 28 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificăre de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor 658/6/2 și 664/6/2 „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !