POCU: Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”  • Program operațional
    POCU

Data: 27.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 27 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.

Solicitanții sunt rugați sa verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru etapa de verificarea tehnică și financiară.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !