POCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate  • Program operațional
    POCU

Data: 30.04.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 736/6/1 „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – Regiuni mai puțin dezvoltate, pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

Începând cu data de 30 aprilie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității și grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !