POCU: Lista intermediară și cea de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate  • Program operațional
    POCU

Data: 13.05.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară și cea de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul 626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate.

Începând cu data de 13 mai 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile de la primirea scrisorii de informare potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !