POCU: Solicitare clarificări în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelurile „Măsuri de educație de tip a doua șansă”  • Program operațional
    POCU

Data: 13.05.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 mai 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte 665 și 666 „Măsuri de educație de tip a doua șansă”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ si sa raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !