POIM AP.6 OS 6.4: Anunţ pentru companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat  • Program operațional
    POIM

Data: 29.08.2016

     Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, întreprinde demersurile pentru lansarea în a doua consultare publică a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivului specific 6.4 „Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă”, din cadrul POIM.

     În cadrul acestui Obiectiv specific 6.4 vor fi finanţate investiţii ale întreprinderilor din industrie în realizarea/modernizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă de maximum 8MWe, din biomasă, gaz natural şi gaze reziduale, care produc energie pentru consum propriu. Având în vedere că finanţarea intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modul de calcul al costurilor eligibile se va realiza conform art. 40 din cadrul Regulamentului privind ajutorul de stat, după cum urmează:

     “Costurile eligibile sunt fie costurile suplimentare de investiții pentru echipamentele necesare pentru ca instalația să funcționeze ca instalație de cogenerare de înaltă eficiență, în comparație cu instalațiile convenționale de energie electrică sau de energie termică de aceeași capacitate, fie costurile suplimentare de investiții pentru modernizarea în vederea obținerii unei eficiențe sporite în cazul în care o instalație existentă atinge deja pragul de înaltă eficiență”.

     Mai precis, în vederea calculării costurilor eligibile, este necesar a se stabili scenariul contrafactual (instalaţia convențională). Alegerea instalației convenţionale (energie electrică sau termică) va depinde de tipul de energie predominantă în proiect. De exemplu: dacă instalația de cogenerare de înaltă eficiență este construită pentru producerea energiei electrice în principal, atunci scenariul contrafactual va fi reprezentat de instalaţia convenţională de energie electrică, având aceeași capacitate ca și instalaţia de cogenerare de înaltă eficienţă. Drept urmare, în acest caz, costurile de investiții suplimentare (costurile eligibile) vor fi obținute ca diferență între costurile de investiții ale proiectului (cogenerare de înaltă eficienţă pentru producere de electricitate în principal) și costurile de investiție ale scenariului contrafactual (instalația convenţională de producerea energiei electrice). Acelaşi principiu se aplică şi pentru producerea de energie termică în principal şi electrică în secundar. De asemenea, în calculul capacităţilor sistemelor de cogenerare cu determinarea energiei primare produse, trebuie să se aibă în vedere limita impusă prin Ghidul solicitantului, respectiv Directiva 2003/87/CE de putere termică nominală totală de maxim 20 MW (combustibili fosili), precum şi limita impusă de POIM, respectiv putere electrică nominală de maxim 8MWe.

În vederea elaborării unor referinţe de cost pentru scenariul contrafactual, în funcţie de tipul de combustibil, tehnologie, putere, etc., necesare în calcularea costurilor eligibile în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat, sunt necesare informaţiile legate de capacităţi de producere energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență şi producere în instalaţii convenţionale de energie electrică sau de energie termică. În acest sens, AMPOIM invită companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat, să completeze tabelul şi sa transmită oferte de preţ până pe 8 septembrie 2016, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !