POC: Apel pentru finanțarea proiectului suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI  • Program operațional
    POCU

Data: 18.06.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării lansează Ghidul „Suport pentru pregătirea proiectului major DANUBIUS-RI”, aprobat prin Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 543/2020, modificat prin Ordinul nr. 759/2020, și lansarea apelului de proiecte de tip competitiv POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD.

Data deschiderii apelului: 18 iunie 2020, ora 14.00.
Data închiderii apelului: 19 iulie 2020, ora 00.00.

Vor fi finanțate toate studiile care lipsesc pentru definitivarea aplicației şi obţinerea finanţării pentru proiectul DANUBIUS-RI.

Apelul de proiecte are un buget alocat de 5 milioane euro (finanțare europeană din FEDR și de la bugetul de stat, echivalentul în lei – 24,05 milioane lei (la cursul inforeuro de 4,81 lei/euro din luna martie 2020).

Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 14 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Cererile de finanțare vor fi depuse prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.mfe.gov.ro/.

Pentru vizualizarea Ghidului solicitantului si a anexelor aferente, accesați link-ul de mai jos:

http://mfe.gov.ro/poc-ghidul-pentru-finantarea-pregatirii-proiectului-major-danubius-ri/

 


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !