POIM: A fost modificat ghidul „Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale”  • Program operațional
    POIM

Data: 29.06.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor publică ghidul „Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale”.

 

Acțiuni sprijinite:

• Proiecte noi de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale
Dunării, precum și în interiorul porturilor, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre cu următoarele tipuri de subacțiuni:
• Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării;
• Achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre;
• Dragaj pe Dunăre, canalele navigabile ale Dunării și în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE.
• Proiecte de modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală cu următoarele tipuri de subacțiuni:
• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare
(fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE;
• Construcția/modernizarea infrastructurii de acces în porturile românești maritime și interioare
(fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE;
• Modernizarea și dezvoltarea suprastructurii portuare în porturile românești maritime și interioare (fluviale) situate pe rețeaua TEN-T CORE.
 
 

Tipuri de solicitanți:

• administratorii Dunării și canalelor navigabile (RA AFDJ SA Galați, CN ACN SA Constanța);
• administratorii porturilor maritime şi fluviale situate pe rețeaua TEN-T CORE, desemnaţi conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (CN APM SA Constanța, CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați,) și alți administratori de infrastructură de transport naval, după caz;
• Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval;
• operatorii portuari privați;
• parteneriate intre entitatile mai sus mentionate;
• administratorii porturilor fluviale (CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați, CN ACN SA Constanta);
• autorităţile publice locale care deţin dreptul de proprietate asupra infrastructurii de transport naval;
• alți administratori de infrastructură de transport naval, după caz;
• autoritățile publice locale din locațiile prioritizate de MPGT pentru construcția, modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale/multimodale (Bacău, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea);
• Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval;
• operatorii portuari privați;
• parteneriate intre entitatile mai sus mentionate.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !