AM POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte: POCU/736/6/1/ și POCU/737/6/1/ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs  • Program operațional
    POCU

Data: 08.07.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte:
POCU/736/6/1/Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială - MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs - Regiuni mai putin dezvoltate,;
POCU/737/6/1/Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială - MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs - Regiunea mai dezvoltata Bucuresti-Ilfov;

Începând cu data de 08.07.2020, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnico-financiare potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !