AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”  • Program operațional
    POCU

Data: 17.07.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor in MySMIS până la data de 31 august 2020, ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !